صفحه اصلی | راهنما | ثبت نام | متن قرآن | قرائت قرآن | جستجوی قرآن | تدبر در قرآن | مسابقه | خادمان قرآن | ارتباط

ترتیل قرآن با قرائت استاد شاطری

برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

ردیف

جزء

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

جزء اول

3,865 0:49:57
2

جزء دوم

5,801 0:47:09
3

جزء سوم

5,898 0:47:57
4

جزء چهارم

6,331 0:51:28
5

جزء پنجم

6,070 0:49:21
6

جزء ششم

5,824 0:47:21
7

جزء هفتم

6,432 0:52:18
8

جزء هشتم

6,338 0:51:32
9

جزء نهم

5,902 0:47:59
10

جزء دهم

5,868 0:47:42
11

جزء یازدهم

6,738 0:54:47
12

جزء دوازدهم

6,881 0:55:57
13

جزء سیزدهم

6,579 0:53:29
14

جزء چهاردهم

6,231 0:50:39
15

جزء پانزدهم

6,092 0:49:32
16

جزء شانزدهم

6,486 0:52:44
17

جزء هفدهم

6,309 0:51:18
18

جزء هجدهم

4,171 0:53:55
19

جزء نوزدهم

4,115 0:53:12
20

جزء بیستم

6,480 0:52:41
21

جزء بیست و یکم

5,951 0:48:23
22

جزء بیست و دوم

6,366 0:51:45
23

جزء بیست و سوم

7,197 0:58:31
24

جزء بیست و چهارم

6,223 0:50:35
25

جزء بیست و پنجم

6,750 0:54:53
26

جزء بیست و ششم

6,416 0:52:10
27

جزء بیست و هفتم

6,056 0:49:14
28

جزء بیست و هشتم

6,378 0:51:51
29

جزء بیست و نهم

6,113 0:49:42
30

جزء سی ام

5,830 0:47:23
 
 

 

 

 

www.ghorany.com